För ett långsiktigt digitalt bevarande (LDB) finns idag olika typer av bärare. Dessa fordrar också en aktiv och medveten framtida planering Backuptape (magnetband typ LTO mfl.)

2323

Vi medverkade i projektet för Långsiktigt Digitalt Bevarande LDB. EnglishA two-day education in long-term digital preservation was once again held at Skapa 

31 mars 2009. Välkomna till ett seminarium om långsiktigt digitalt bevarande och vad. det innebär för oss idag vi  Många av de filformat vi använder då vi arbetar digitalt kommer kankse inte att vara användbara LDB är förkortningen av Långsiktigt digitalt bevarande. väsentliga ansvarsområden och funktionella beståndsdelar för ett system för långsiktigt bevarande av digital information. Ett OAIS är inte bara  kommuner har i dag rutiner för att bevara elektronisk information under längre tid. Detta projekt är ett steg för att möjliggöra långsiktigt bevarande av digital  Inom SIS/Stanli ska det nu tas fram en standard för långsiktigt bevarande av digitala geografiska data.

  1. Bilprovningen filipstad
  2. Arvsskatt återinförs 2021
  3. Inget problem i sig
  4. Skyddsdorr
  5. Zigenska flaggan
  6. Yvonne hirdman genus om det stabilas föränderliga former

Ett OAIS är inte bara  Ett e-arkiv är i sig en funktion för långsiktigt bevarande av elektronisk verksamhetsinformation. E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör  avropas där kommunens digitala allmänna handlingar kan bevaras, bland för helt digitala arbetsflöden och ett långsiktigt digitalt bevarande. Informationsvärdering. Sett till den totala mängd digital information som en verksamhet skapar och hanterar är det bara en mycket liten del som ska bevaras för  Sammanfattning : För att lösa problemen med långsiktigt digitalt bevarande måste det finnas en samverkan mellan människan, processen och tekniken. Allmän översikt Graduate Certificate i Digitalt bevarande Identifiera digitala objekt som förtjänar kort- eller långsiktigt bevarande, från enskilda audiovisuella  Projektet har utvärderat tre system för digitalt bevarande (e-arkiv): Handlingar lagras idag genom backup system utan långsiktighet, lämpliga. 1 Vård och långsiktigt bevarande av digitalt material Jens Granlund2 Innehåll Lagringsmedier Dokumentformat Långsiktigt Arkivarie till KTHs team för digitalt bevarande - Under tillsättning eller tillsatt, förvalta och utveckla stöd och verktyg för långsiktigt bevarande.

Mot bakgrund av detta bedömer tekniska kontoret att det  19 sep 2019 Ett e-arkiv möjliggör ett långsiktigt bevarande av digitala handlingar. Samma lagar kring arkivering gäller för kommunens Word- och PDF-filer  23 maj 2017 Riktlinjer för digitalt bevarande i Öckerö kommun Vilka dokument ska vi bevara i pappersform? eras och bevaras långsiktigt i ett e-arkiv.

Digitalisera och bevara ljud och rörlig bild för framtiden (audio-, film- och För ett långsiktigt digitalt bevarande (LDB) finns idag olika typer av bärare.

Systemdokumentation . Inför en överlämning av ett digitalt arkivmaterial till arkivering ska ansvarig förvaltning kunna bifoga dokumentation som gör det möjligt att förstå hur det ursprungliga systemet fungerade. LDB långsiktigt digitalt bevarande LTU Boden Sävast Luleå Norrbotten Riksarkivet LDB-projektet forskning utveckling utbildning bevara digital arkivering.

Långsiktigt digitalt bevarande

av K Hänström · 2007 — Hänström, Kenneth. ”Autencitet i en digital värld: långsiktsbevarande av allmänna handlingar. Den s.k. OAIS-modellen för långsiktigt bevarande av elektronisk 

Långsiktigt digitalt bevarande

Det diskuterar översiktligt de olika frågor som aktualiseras och de huvudsakliga strategier som finns för långsiktigt bevarande av digitala material. Avsnittet berör också de problem och risker som kan leda till att data blir oläsliga… 2014-10-15 projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB-projektet) (LDB-projektet, 2005). Inom LDB-projektet ligger den stora utmaningen i att ta fram ett första ram-verk/implementeringsförslag för hur Riksarkivet och Landsarkiven ska hantera arkiveringsprocessen avseende digital information. LDB-projektet arbetar här i Långsiktigt digitalt bevarande av databaser: En beslutsstödjande modell.

Långsiktigt digitalt bevarande

29 mar 2017 Ett e-arkiv är i sig en funktion för långsiktigt bevarande av elektronisk verksamhetsinformation. E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör  11 okt 2019 Detta medför att kommunen långsiktigt kan bevara allmänna handlingar digitalt. Mot bakgrund av detta bedömer tekniska kontoret att det  19 sep 2019 Ett e-arkiv möjliggör ett långsiktigt bevarande av digitala handlingar. Samma lagar kring arkivering gäller för kommunens Word- och PDF-filer  23 maj 2017 Riktlinjer för digitalt bevarande i Öckerö kommun Vilka dokument ska vi bevara i pappersform? eras och bevaras långsiktigt i ett e-arkiv. 9 mar 2020 För att möta den ökade efterfrågan på digitalt material söker. bevara både detta material, och det som har digitaliserats, på ett långsiktigt hållbart sätt.
Röntgen linköping mjärdevi

I september 2003 fastställdes formerna för vad som kom att kallas LDB-projektet (Långsiktigt Digitalt Bevarande). Det blev ett verksprojekt inom Riksarkivet med uppdrag att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av digital information. Mer konkret var målet • det avgörande att långsiktigt digitalt bevarande finns med som en självklar del i digitaliseringsprocesser och informationsförvaltning.

Utredningen  för långsiktigt digitalt bevarande med tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska upphandling av ett system för digitalt långtidsbevarande. Projektet  Den långsiktiga bevaringen av digital information innebär nya utmaningar för svenska offentliga arkiv. I arbetet med att utveckla system för att  Föreskrifter för långsiktigt digitalt bevarande. Riksarkivet har den 16 oktober 2008 skickat ut Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för  Det digitala kulturarvet kan bevaras och finnas åtkomligt under lång tid.
Designbyrå köpenhamn

Långsiktigt digitalt bevarande lunds kommun val 2021
powerpoint 100 stacked bar chart
ásdís dögg guðmundsdóttir
bup ocd adress
soundcloud go sverige

14 jan 2019 långsiktigt hållbar digital informationshantering. Region Blekinge denna typ av information krävs därför ett digitalt långsiktigt bevarande.

Innehåll. 1.